Contact


 


電話:2861-0511轉23768 (執行編輯 周敏潔 老師) or 23705 (英文系辦公室 梁紫綺助教)
傳真:00886-2-2861-8279
電子信箱:chou_eng@faculty.pccu.edu.tw
地址:11114 台北市士林區華岡路55號 中國文化大學英文系 (map)

TEL: 2861-0511 ext: 23768 (Dr. Min-chieh Chou) or 23705 (Ms. Alice Liang)
FAX: 00886-2-2861-8279
E-mail: chou_eng@faculty.pccu.edu.tw
Address: 55 Hwa Kang Rd., Yangmingshan Taipei 1114, Taiwan, ROC (map)

 

                        ccu

Copyright © Karen Tsai (蔡佳靜). All rights reserved.

http://www2.pccu.edu.tw/eng_conf